2019-05-08

Jednostki organizacyjne

Dyrektor – Leszek Paszkowski
z-ca dyrektora ds. technicznych – Janusz Podraska
z-ca dyrektora ds. usług i imprez sportowo-rekreacyjnych – Kamil Koniuszewski

Biuro GOS czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
Dyrektor GOS przyjmuje interesantów w sprawach skarg i interwencji w każdą środę, w godzinach 10.00-11.00, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Sekretariat – kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych: Monika Zakrzewska
tel. +48 58 524-34-73, +48 501-596-316
faks +48 58 524-34-93
e-mail: biuro@sportgdansk.pl

Główny księgowy: Janusz Zbiciński
tel. +48 58 524-34-94, +48 798-709-004
e-mail: janusz.zbicinski@sportgdansk.pl

Księgowość:
tel. +48 58 320-85-12, +48 58 524-34-94, +48 506-173-764
Kadry i płace – Główny Specjalista do spraw kadr i płac: Olga Romanowska
tel. +48 58 341-89-38, +48 516 – 042 – 255
e-mail: olga.romanowska@sportgdansk.pl

Najem i Dzierżawa – kierownik: Agata Rudzińska
tel. +48 58 524-18-51, 517-806-587, +48 507-660-894
e-mail: agata.rudzinska@sportgdansk.pl


Imprezy sportowo - rekreacyjne – kierownik: Radosław Szauer
tel. +48 58 511-01-09, +48 517-806-524
e-mail: radoslaw.szauer@sportgdansk.pl,  imprezy@sportgdansk.pl


Promocja i komunikacja – starszy specjalista do spraw komunikacji: Grzegorz Pawelec
tel. +48 58 524-34-63, 517-806-641
e-mail: grzegorz.pawelec@sportgdansk.pl

Informatyk – Daniel Grzybowski
tel. + 48 58 320-85-11, +48 501- 091- 004
e-mail: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl

Biuro Armatorskie jachtu STS Generał Zaruski
kierownik: Krzysztof Dębski
ul. Żabi Kruk 15 A, 80-822 Gdańsk
tel. +48 58 320-84-80, 506-036-022
e-mail: krzysztof.debski@sportgdansk.pl


Obiekty GOS
Kompleks sportowy ul. Traugutta 29 – kierownik: Aleksandra Suwara
tel. +48 58 524-18-52
e-mail: aleksandra.suwara@sportgdansk.pl

Stadion żużlowy im. Z. Podleckiego – kierownik: Zbigniew Senger
ul. Zawodników 1
tel. +48 58 346-30-27, 517-806-577
e-mail: zbigniew.senger@sportgdansk.pl


Pływalnia kryta ul Chałubińskiego 13 – kierownik: Wojciech Groszewski
ul. Chałubińskiego 13
tel. +48 58 320-74-30, 517-806-662, kasa +48 58 303 66 78
e-mail: wojciech.groszewski@sportgdansk.pl


Pływalnia kryta ul. Siedleckiego 14 – kierownik: Paulina Kalkowska
(p.o. Mariusz Kordonowski)
ul. Siedleckiego 14
tel. +48 58 320-74-32 tel. +48 519-709-363, kasa +48 58 690 40 66
e-mail: paulina.kalkowska@sportgdansk.pl (mariusz.kordonowski@sportgdansk.pl)


Pływalnia kryta ul. Stryjewskiego 28 Stogi – kierownik: Dariusz Wątróbski
ul. Stryjewskiego 28
tel. +48 58 320-73 53 tel. +48 501 025 476, kasa +48 58 690 40 67
e-mail: dariusz.watrobski@sportgdansk.pl


Obiekty Sportowe Przymorze – kierownik: Krzysztof Jagła
tel. +48 58 320-85-10, 517-806-645
e-mail: krzysztof.jagla@sportgdansk.pl
1. Miejska Hala Sportowa, ul. Kołobrzeska 61 w Gdańsku
2. Kraina Zabawy Park im R. Raegana
3. Sport Park Przymorze, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Operator: Sport Halls s.c.
tel. +48 509 024 105


Obiekty Hydrotechniczne – Marina oraz Przystanie Żeglarskie – kierownik: Anita Żebrowska
ul. Żabi Kruk 15A
tel. +48 58 511 07 18, +48 511 07 19, 517-806- 565
e-mail: anita.zebrowska@sportgdansk.pl

Obiekt sportowy ul. Zielonogórska / Logistyka i zaopatrzenie– kierownik: Rafał Łagoda
ul. Zielonogórska 4
80-812 Gdańsk
tel. +48 58 300-05-03, faks +48 58 302-62-75, +48 517-806-560
e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl


Kompleks Sportowy Grunwaldzka 244 – kierownik: Andrzej Wypasek
tel. +48 58 690 40 68, +48 519 709 354
e-mail: andrzej.wypasek@sportgdansk.pl


Przystań Jachtowa Górki Zachodnie – kierownik: Marek Lenard
ul. Przełom 9
tel. +48 58 307-31-15, +48 517-806-529
e-mail: marek.lenard@sportgdansk.pl


Operator: Jachtklub Stoczni Gdańskiej
tel. +48 58 307-31-15


Kąpieliska i obiekty nadmorskie – kierownik: Łukasz Iwański
ul. Tamka 17
tel. +48 58 302-36-99, +48 517-806-588
e-mail: lukasz.iwanski@sportgdansk.pl
www.kapieliskagdansk.pl


Centrum Ratownictwa Wodnego – telefon czynny całodobowo +48 601-689-970
Zgłaszanie zanieczyszczeń oraz uwag – telefon czynny całodobowo +48 58 524-18-53


Kompleks Sportowy przy ul. Hallera 201
Operator: Stowarzyszenie Gdański Klub Sportowy Gedania 1922
tel./fax. +48 58 520-11-88


Tor motokrosowy, ul. Borkowska
Operator: Gdański Auto Moto Klub
tel./fax +48 58 763-49-79

Kompleks Piłkarski, ul. Meissnera
Operator: Stowarzyszenie Klub Tenisowych Asów
tel. +48 533-012-788


Place zabaw: Piotr Derkowski
tel. +48 508-507-404
e-mail: piotr.derkowski@sportgdansk.pl
ul. Fundacyjna
ul.De Gaullea, Dunikowskiego
ul.Dworska
ul.Kochanowskiego
ul.Jana Pawła II
ul.Dolna Brama
ul.Królewskie Wzgórze


Osiedlowe Skateparki: Piotr Derkowski
tel. +48 508-507-404
e-mail: piotr.derkowski@sportgdansk.pl
Dolne Miasto przy Szkole Podstawowej nr 65
Suchanino przy ul. Kamieńskiego
Chełm przy ul. Zielonogórskiej
Osowa, przy ul. Diany i Heleny

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się